Kalverbos 4

Dit monumentale woonhuis heeft een veelbewogen geschiedenis. Het stond in de 16e eeuw bekend als het ‘huijs aen de treppen’. Het was lang een stadsboerderij, werd in de 18e eeuw verbouwd door er een monumentale voorgevel op te plaatsen en er een verdieping op te zetten. Het was enige tijd een Rooms-Katholieke schuilkerk.

In 1765 werd David Henri baron Chassé in het huis geboren. Hij was officier in Staatse dienst, diende onder de Fransen in het buitenland en vocht vervolgens met de latere koning Willem II in de slag bij Waterloo. Hij was commandant van de vesting Antwerpen tijdens de Belgische opstand en nam de omstreden beslissing de stad te laten beschieten. Hij werd vervolgens commandant van Breda en lid van de Eerste Kamer.

Het is een Rijksmonument.

Bekijk het foto-album: