Kiosk Veemarkt

Tevredenheid alom. De voormalige VVV-kiosk is onder het toeziend oog van bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Tiel opgeleverd door de restauratieploeg van de Vree en Sliepen. Een restauratie die ook niet mogelijk was geweest zonder de hulp van Peter Dikker. Die restauratie heeft  overigens flink wat voeten in de aarde gehad.

Er waren de nodige onaangename verrassingen, de vloer bleek verrot en de laatste exploitant van voorheen broodjeszaak de Brug had de nodige containers met vet achtergelaten. Maar is de kiosk weer een sierraad aan de Veemarkt.

De kiosk is oorspronkelijk gebouwd voor de VVV van Tiel. Het is een bijzonder gebouw uit de wederopbouwperiode van na de oorlog. Het gebouw is simpel, eenvoudig en strak van lijn met kenmerkende stalen kozijnen. Opvallend is ook het casetteplafond van het betonnen dak, een gewichtsbesparende constructie die al door de Romeinen werd toegepast.

Nadat de exploitant van de fritestent er de brui aan gegeven had, dreigde de sloop. Dat was tegen het zere been van een aantal leden van Waardevol Tiel, waarbij Peter Schipper de aanjager was.

De historie van de kiosk werd onderzocht en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die stemde in met uitstel van de sloop. De Stichting Stadsherstel Tiel nam vervolgens de verantwoordelijkheid voor de restauratie op zich.

Die restauratie vergde een forse investering. Ook werd er gezocht naar een exploitant. Corrie en Herman Op ‘t Hof, beter bekend van de Betuwse Gebakkraam, gaan in de gerestaureerde kiosk aan de slag met ‘Churros and More’.

Bekijk het foto-album: