Over Stadsherstel Tiel

Tiel is een van de oudste steden van Nederland en dat zie je terug in de straten en gebouwen. De stad is sinds de 9e eeuw gegroeid, veroverd, verbrand, hersteld en uitgebreid. In de Tweede Wereldoorlog lag Tiel in de frontlinie en na afloop waren er van de 5000 gebouwen in de stad naar verluidt 5 onbeschadigd. Soms wordt er gezegd dat Tiel geen monumenten kent. Maar het tegendeel is waar.

Sinds 1984 probeert Stadsherstel Tiel aan het behoud van het stenen verleden van de stad een bijdrage te leveren. Dat doet Stadsherstel door monumenten aan te kopen, te restaureren en een nieuw gebruik te geven. Want een monument dat leeg staat is snel weer toe aan een restauratie.

Anders dan vaak verondersteld wordt, bestaan er voor de aankoop van monumenten geen subsidies en komen de kosten van herstel en beheer maar voor een deel in aanmerking voor een subsidie van de overheid. Stadsherstel is een stichting die geen winstoogmerk heeft maar kan zich niet veroorloven om verlies te leiden op haar panden.

Stadsherstel is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling op cultureel gebied (ANBI-C). Dat betekent dat giften aan Stadsherstel afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. Stadsherstel werkt open en transparant. Meer info over onze cijfers en verdere gegevens vindt u op de website van het ANBI.