‘De stad heeft een verhaal te vertellen’

Stichting Stadsherstel is er om mee te helpen de geschiedenis van de stad te bewaren.
Stapje voor stapje, zegt voorzitter Arnoud Reijnen.

“Ik ben historicus en ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn geboortestad een verhaal te
vertellen heeft. Stadsherstel is daartoe een middel, het beheren van zo veel mogelijk
vastgoed is geen doel. De stichting dateert van begin jaren negentig, toen een aantal
mensen die betrokken waren bij de stad, meenden wat van de bouwgeschiedenis te moeten
behouden. Er verdween nogal wat in die tijd, het gemeentebestuur nam het zo nauw niet.
Met particulier kapitaal werden enkele panden gekocht, de koop van het Chasséhuis stamt
uit die tijd, die werden hersteld en verhuurd en met de opbrengst kon weer verder worden
geïnvesteerd.” Het was de weg van zelf actief worden als stichting, omdat voortdurend
bezwaar aantekenen tegen ontwikkelingen in de stad te weinig opleverde. Positief zijn en
waardevolle historische elementen onder de aandacht brengen.

“Niet alles hoeft te worden bewaard, ik wil geen Disney-achtige reconstructies. Maar
historische elementen in het straatbeeld maken dat mensen naar een stad willen komen en
er willen verblijven. Dat is een van de redenen dat we enkele panden in de Kerkstraat
hebben. En er is nog veel, al zou je het niet denken, achter na de oorlog heropgebouwde
gevels te vinden. We proberen met Stadsherstel een bijdrage te leveren, inmiddels is ook
het gemeentebestuur van behoud van historische elementen doordrongen. En soms zijn er
ook particulieren die historische panden verbouwen en in oude luister herstellen.”

Het doet hem ook persoonlijk genoegen. “Wanneer ik zie dat we erin zijn geslaagd om in dit
streven in de stad stappen te zetten en mee te praten en te helpen om oplossingen te
vinden -denk aan het oude postkantoor of de restauratie van de voormalige VVV-kiosk, dan
bekruipt me een tevreden gevoel. Ik vind het essentieel dat mensen kunnen zien waar hun
geschiedenis ligt, waar ze vandaan komen, wat er op plekken is gebeurd en wie er leefden
en werkten. Je kunt de Europese geschiedenis als het moet vertellen met Tielse
voorbeelden. In 1139 al was er een schoolmeester bij de St. Walburgkerk, dat was de
voorloper van het gymnasium. En er zijn Tielse middeleeuwse munten ver in Rusland
gevonden!”

Share