Muurschildering hersteld

De muurschildering van Stadsherstel aan de Lingedijk wordt gerenoveerd.

Hij bevindt zich op de zijmuur van de woning van Marja Kers aan de Lingedijk, vlakbij de spoorwegvergang, en stamt uit het begin van de vorige eeuw. Het ontwerp dateert zelfs van 1900. Het is een weergave van het pand van kledingzaak Athmer-Martens aan de Vleesstraat, bijgnaamd Het Witte Huis. Het werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Stadsherstel zorgde voor renovatie van de schildering in 1989 en 2003, toen nog met subsidie. De schildering is schoongemaakt en wordt hersteld waar scheurtjes zijn. De juiste kleuren worden uitgezocht en dan kan het schilderen beginnen. Dat werk is in handen van Wendy Schoenaker decorateurs uit Rosmalen, die ook de renovatie in 2003 uitvoerde. Stadsherstel is eigenaar van de schildering, en betaalt mevrouw Kers jaarlijks pacht voor het gebruik van haar zijmuur.

De schildering is een van de vele kleine monumenten die Stadsherstel beheert en in onderhoud heeft. De bewoonster van het pand krijgt een jaarlijkse pachtsom van 2,50 euro (en een bos bloemen).

Share